Skatteoppgjøret 2012 - totalt

  • Skriv ut

I oversikten, inndelt i kommuner,  finner du dette: 

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.