Skatteoppgjøret 2014 - per 13. august

  • Skriv ut

Oversikten i vedlegget under viser tall for hver kommune.

For hver kommune ser du en oversikt over:

  • Antall skattytere
  • Sum skatt
  • Sum forskuddsbeløp
  • Sum tilgodebeløp
  • Antall skattytere med tilgodebeløp
  • Sum restskattbeløp
  • Antall skattytere med restskatt

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.