Blir skatteopplysningene mine borte fra nettet?

Du vil fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv fjerner opplysningene.