Hva kan pressen bruke skattelisteopplysningene til?

Pressens bruk av skattelistene er begrenset sammenliknet med tidligere. Skattelistene utleveres i elektronisk form til pressen under forutsetning av at det inngås en avtale mellom Skattedirektoratet og den enkelte redaksjon. Skattelisteopplysningene kan bare brukes i forbindelse med pressens selvstendige redaksjonelle arbeid.

Pressen kan ikke tilgjengeliggjøre eller legge ut hele eller deler av skattelistene for personlige skattytere i søkbar form på internett, eller på annen måte. Pressen kan likevel omtale enkeltpersoner i avisartikler og utarbeide topplister.