Hvem inneholder skattelistene opplysninger om?

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og upersonlige skattytere som har fått skatteoppgjør.

Skattelisten for personlige skattytere inneholder ikke:

  • opplysninger om personer med sperret adresse (gitt i medhold av lov om folkeregistrering)
  • opplysninger om personer der opplysningene kan røpe et klientforhold
  • opplysninger om personer som er 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang
  • opplysninger om personer uten fast bopel
  • opplysninger om avdøde personer

Opplysningene er à jour på det tidspunktet skattelistene er produsert. Personer som for eksempel har fått sperret adresse etter dette tidspunktet, vil derfor stå i skattelistene til neste oppdatering. Skattelistene blir vanligvis oppdatert fire ganger i året.