Hvilke opplysninger inneholder skattelistene?

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

  • navn 
  • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper ) 
  • postnummer og poststed 
  • kommune
  • nettoinntekt (omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42) 
  • nettoformue 
  • skatt

Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen. Listen for personlige skattytere oppdateres vanligvis fire ganger i året.