Hvorfor offentliggjøres skattelistene?

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Skattelistene skal bare ligge tilgjengelig på skatteetaten.no.