Lages det flere typer skattelister?

Det lages skattelister både for personer og for upersonlige skattytere. "Upersonlige skattytere" betyr aksjeselskaper osv.