Årsavgift ved kjøp og salg av bil

  • Skriv ut

Ved eierskifte må ny og tidligere eier avtale hvem som skal betale årsavgiften. Fakturaen blir sendt til den som eier kjøretøyet 1. januar i det året avgiften gjelder for. Dette gjelder kun for kjøretøy registrert til og med 31. desember 2017.  

Skatteetaten fordeler ikke årsavgiften mellom ny og tidligere eier. Begge er ansvarlige for at avgiften blir betalt.

Nytt kjøretøy

Har du kjøpt ny bil i desember 2017, vil du få tilsendt faktura for årsavgiften. Forfallsdatoen på fakturaen er den 30. januar 2018. 

Husk at du også skal betale omregistreringsavgift.

Hva skjer hvis tidligere eier ikke har betalt årsavgiften?

Faktura for årsavgiften på kjøretøy registrert i desember 2017, blir endt ut til den som står som eier av registrert kjøretøy 1. januar 2018. Forfall er 30. januar.

  • Skjer eierskiftet i perioden 1. januar til 30. januar, vil ny eier få tilsendt faktura for årsavgiften i februar dersom første faktura ikke blir betalt av tidligere eier til forfall 30. januar.

Hva skjer hvis årsavgiften ikke blir betalt?

Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen den 30. januar 2018,uansett grunn, betale en tilleggsavgift.

Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen 1. januar. Det betyr at tidligere eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd. Statens innkrevingssentral kan også ta pant i eiendeler.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.