Årsavgift ved kjøp og salg av bil

  • Skriv ut

Ved eierskifte må ny og tidligere eier avtale hvem som skal betale årsavgiften. Fakturaen blir sendt til den som eier kjøretøyet 1. januar i det året avgiften gjelder for.

Skatteetaten fordeler ikke årsavgiften mellom ny og tidligere eier. Begge er ansvarlige for at avgiften blir betalt.

Nytt kjøretøy

Har du kjøpt ny bil vil du få tilsendt faktura for årsavgiften ca. en måned etter registreringen. Forfallsdatoen på fakturaen er den 30. i måneden etter registreringsmåneden. Kjøper du for eksempel ny bil og registrerer den i april, får du tilsendt fakturaen i midten av mai med forfallsdato 30. mai.

Dette gjelder ikke hvis du kjøper ny bil i januar. Da er forfallsdato 30. mars.

Husk at du også skal betale omregistreringsavgift.

Avregistrert kjøretøy

Kjøper du en bil som er avregistrert, vil du få krav om årsavgift når bilen blir registert på deg, dersom tidligere eier ikke har betalt avgiften.

Full eller halv årsavgift?

  • Registrerer du bilen mellom 1. januar og 30. juni, betaler du full årsavgift.
  • Registrerer du bilen mellom 1. juli og 31. desember, betaler du halv årsavgift.

Hva skjer hvis tidligere eier ikke har betalt årsavgiften?

Faktura for årsavgiften blir første gang sendt ut til den som står som eier av registrert kjøretøy 1. januar i det året, med forfall 20. mars.

  • Skjer eierskiftet i perioden 1. januar til 20. mars, vil ny eier få tilsendt faktura for årsavgiften i april dersom første faktura ikke blir betalt av tidligere eier til forfall 20. mars.
  • Skjer eierskiftet etter 21. mars, og årsavgiften ikke er betalt, vil ny eier få faktura med tilleggsavgift.

Hva skjer hvis årsavgiften ikke blir betalt?

Hvis du ikke betaler årsavgiften innen forfallsdatoen må du, uansett grunn, betale en tilleggsavgift.

Ubetalte krav blir overført til Statens innkrevingssentral, som vil kreve inn beløpet fra den som eide bilen 1. januar. Det betyr at tidligere eier vil få tvungen trekk i lønn eller trygd. Statens innkrevingssentral kan også ta pant i eiendeler.

Hvis ikke alle avgifter er betalt innen fristen på purringen, vil du motta vedtak om avskilting i juni. Bilen blir da avskiltet ved kontroll.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.