Drosje

  • Skriv ut

Har du importert et kjøretøy som skal brukes som ordinær drosje, skal du betale en lavere engangsavgift.

Engangsavgiften betales bare én gang, og er en avgift som må betales første gang et kjøretøy registreres i Norge.

Skal du importere et kjøretøy som skal brukes som drosje, må du henvende deg til Statens vegvesen for å få godkjenning. Etter at kjøretøyet er godkjent må du betale engangsavgiften og vrakpantavgiften. Avgiften betaler du på nettet i betalingsløsning for engangsavgift eller i din nettbank. Kjøretøyet kan nå registreres hos Statens vegvesen.

Hvis virksomheten har kreditt for engangsavgift, kan du henvende deg rett i skranken hos Statens vegvesen.

Når du registrerer kjøretøyet som drosje må følgende dokumentasjon legges ved:

  • Ordinært drosjeløyve
  • Registreringskortet (NA-0221 - utleveres ved fortollingen)
  • COC for typegodkjenning (gjelder kun for nye kjøretøy)

Skal du ikke lenger bruke kjøretøyet som drosje?

Reduksjonen gjelder kun hvis kjøretøyet brukes som drosje i minst 3 år. Hvis du tar kjøretøyet ut av drift før det har gått 3 år, er du pliktig til å søke Skatteetaten om opphør av kjøretøyet som drosje og betale engangsavgiften som gjenstår. Søknaden må inneholde begrunnelse og dato for opphør. Du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Ordinær drosjeløyve
  • Vognkort
  • Førerkort

Hvis kjøretøyet skal brukes som erstatningskjøretøy, får du ikke reduksjon i engangsavgiften. I de tilfellene må du også melde fra til Skatteetaten.

Er løyve innlevert?

Skjer dette før utløpet av 3 år på nåværende kjøretøy, har du plikt til å melde fra til Skatteetaten og betale restavgift. Hvis kjøretøyet på dette tidspunktet er frikjørt, har du også plikt til å oppsøke en trafikkstasjon for å statusendre kjøretøyet til personbil i avgiftsgruppe A.

Videreføring av kjøretøy som drosje på annet løyve

Hvis kjøretøyet skal videreføres som drosje på et annet løyve må du sende en søknad om dette til Skatteetaten. I søknaden må du legge ved følgende dokumentasjon:

  • Ordinær drosjeløyve på gammel og ny eier
  • Vognkort
  • Førerkort på gammel og ny eier

Merverdiavgift

Hvis du selger kjøretøyet innen 4 år, eller den ikke lenger skal brukes som drosje, må du også tilbakebetale merverdiavgiften som gjenstår.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.