Bruksfradragstabellen

  • Skriv ut

Bruksfradraget regnes ut fra det tidspunktet kjøretøyet ble registrert første gang i utlandet og frem til tidspunktet da kjøretøyet registreres første gang her i landet.

Tabellen viser hvor mye bruksfradrag du får.

Alder Fratrekk
Over...  
1 måned 2 prosent
2 måneder 4 prosent
3 måneder 6 prosent
4 måneder 8 prosent
5 måneder 10 prosent
6 måneder 12 prosent
7 måneder 14 prosent
8 måneder 15 prosent
9 måneder 16 prosent
10 måneder 17 prosent
11 måneder 18 prosent
1 år 19 prosent
1 år og 2 måneder 20 prosent
1 år og 4 måneder 21 prosent
1 år og 6 måneder 22 prosent
1 år og 8 måneder 23 prosent
1 år og 10 måneder 24 prosent
2 år 26 prosent
2 år og 6 måneder 30 prosent
3 år 33 prosent
3 år og 6 måneder 37 prosent
4 år 40 prosent
4 år og 6 måneder 44 prosent
5 år 47 prosent
5 år og 6 måneder 51 prosent
6 år 55 prosent
6 år og 6 måneder 59 prosent
7 år 62 prosent
7 år og 6 måneder 66 prosent
8 år 69 prosent
8 år og 6 måneder 73 prosent
9 år 76 prosent
10 år 78 prosent
11 år 80 prosent
12 år 82 prosent
13 år 84 prosent
14 år 86 prosent
15 år 88 prosent
16 år 89 prosent
18 år 90 prosent
20 år 91 prosent
22 år 92 prosent
24 år 93 prosent
26 år 94 prosent
28 år 95 prosent

Med virkning fra 1. januar 2014 ble det foretatt visse endringer i bruksfradragstabellen. I tillegg til at det er gjort mindre justeringer i bruksfradragssatsene i det enkelte alderssegment gis det nå fradrag med en økende sats helt frem til kjøretøyet når 30 års alder, i motsetning til tidligere hvor maksimal fradragssats ble oppnådd allerede etter 15 år.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.