Fritak og reduksjon av engangsavgift

 • Skriv ut

Du kan få fritak for eller reduksjon av engangsavgiften for enkelte kjøretøygrupper. Du får informasjon om betalingsmetode når du er hos Statens vegvesen for å godkjenne og registrere kjøretøyet.

Kjøretøy som får fritaket umiddelbart

I de fleste tilfeller trenger du ikke søke og du får fritaket eller reduksjonen umiddelbart hos Statens vegvesen.

Du må ta med deg  'Melding til avgiftsberegning og registrering' (blankett NA-0221) og følgende dokumentasjon:

 • Ambassadekjøretøy
  Bekreftelse fra Utenriksdepartementet (A2-skjema)
 • Ambulanse
  Bekreftelse fra regionalt helseforetak om at kjøretøyet skal inngå i helseforetakets ambulansetjeneste
 • Arvet kjøretøy
  Informasjonsbrev fra Tolletaten om innførsel av kjøretøy som arvegods
 • Begravelseskjøretøy
  Attestasjon fra kirkeverge, prest eller lensmann om at firmaet driver begravelsesvirksomhet og redegjørelse fra begravelsesbyrået om behov for kjøretøyet og egenerklæring om at de er kjent med vilkårene for avgiftsfritaket
 • Buss registrert på løyvehaver (Drosje-buss)
  Utvidet drosjeløyve
 • Drosje
  Ordinært drosjeløyve
 • Elbil og andre elektriske kjøretøy
  Krever ingen ytterligere dokumentasjon
 • Kjøretøy som skal førstegangsregistreres på Svalbard
  Erklæring fra Sysselmannen på Svalbard
 • NATO-kjøretøy
  Bekreftelse fra NATO
 • Rallybiler
  Lisens fra Norges Bilsportforbund
 • Trial-/Enduromotorsykkel til konkurransebruk
  Lisens fra Norges Motorsportforbund
 • Veterankjøretøy
  Krever ingen ytterligere dokumentasjon

Kjøretøy som må søke om fritak på forhånd

I noen tilfeller må du søke Skatteetaten om fritak eller reduksjon av engangsavgiften på forhånd.

Følgende dokumentasjon må legges ved de ulike kjøretøygruppene:

 • Amatørbygde kjøretøy
  Dokumentasjon fra Statens vegvesen på at kjøretøyet er godkjent som amatørbygd
  Fritaket for amatørbygde kjøretøy er nytt fra 1. januar 2017
 • Buss registrert på organisasjon til transport av funksjonshemmede
  Uttalelse fra offentlig sosialmyndighet eller helsetjeneste om transportbehovet
 • Kjøretøy som bruker etanol til fremdrift
  Dokumentasjon på at kjøretøyet kan benytte etanol som drivstoff
 • Lett pansret kjøretøy til offentlig bruk
  Teknisk informasjon om beskyttelsesgrad. Kjøretøyet må registreres på offentlig myndighet eller etat.
 • Spesialutrustet kjøretøy til bruk for brannvesenet
  Dokumentasjon på at kjøretøyet er spesialutrustet og at det skal registreres på et brannvesen
 • Snøscooter registrert på humanitær organisasjon
  Dokumentasjon på at kjøretøy skal brukes av humanitær organisasjon i ambulansetjeneste

I tillegg må du legge ved følgende dokumentasjon:

 • Registreringskort (NA-0221) med informasjon om kjøretøyet

For å få fritak for engangsavgiften må du sende en søknad til Skatteetaten.

Endringer av fritak

Hvis vilkåret for fritaket eller reduksjonen ikke lenger er til stede, må du betale engangsavgiften som gjenstår.

Eksempler på dette er drosjer, ambulanser og begravelsesbiler som blir tatt ut før bindingstiden på 3 år, og biler som innføres fra Svalbard. Du må da melde fra til Skatteetaten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.