Fritak for amatørbygde kjøretøy

  • Skriv ut

Fra 1. januar 2017 ble det innført et fritak fra engangsavgift for amatørbygde kjøretøy.

Det er kjøretøy som er bygget, godkjent og registrert i tråd med forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy som får fritak fra engangsavgiften.

Det er derimot kun amatørbygde kjøretøy som blir førstegangsregistrert i motorvognregisteret fra 1. januar 2017 som omfattes av fritaket.

Du må søke før du registrerer kjøretøyet

For å få fritak må du søke Skatteetaten i forkant av registreringen. Når du søker må du legge ved dokumentasjon som bekrefter at kjøretøyet er godkjent hos Statens vegvesen som amatørbygd.

Les mer om hvordan du søker om fritak

Lurer du på noe om godkjenning og registrering?

Hvis du har spørsmål knyttet til godkjennings- og registreringsprosessen for amatørbygde kjøretøy må du kontakte Statens vegvesen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.