NOx-utslipp

  • Skriv ut

NOx-avgiften er en miljøavgift for utslipp av nitrogenoksider (NOx). Utslippene bidrar til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør.

Nye biler

Du finner opplysninger om NOx-utslipp i nybilvelgeren til Statens vegvesen.

Bruktbiler

Kjøretøyet må godkjennes hos Statens vegvesen. Da blir NOx-utslippet på kjøretøyet registrert i det sentrale motorvognregisteret. Det er disse NOx-dataene Skatteetaten bruker når vi beregner engangsavgiften. For kjøretøy som mangler NOx-data i Autosys, bruker vi stipulert NOx-utslipp som vist i tabellen under.

Første gangs registrering i utlandet Stipulert avgiftsgrunnlag (mg/km)
  Bensin Diesel
01.01.2016 eller senere (tilsv. Euro 6) 60 80
01.01.2011- 31.12.2015(tilsvarer Euro 5) 60 180
01.01.2006 – 31.12.2010 (tilsvarer Euro 4) 80 250
31.12.2005 eller tidligere (tilsvarer Euro 3 og eldre) 150 500

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.