Slik importerer du bil og andre kjøretøy

  • Skriv ut

I denne veiviseren får du hjelp til hvordan du går frem når du skal importere bil, motorsykkel eller annet kjøretøy.

Ankomst norsk grense

Når du kommer til Norge må du komme via en av Tolletatens betjente grenseoverganger, og melde deg på rød sone.

Se oversikt over tollsteder på toll.no

Dersom ikke tollmyndigheter i utlandet allerede har utstedt et transitteringsdokument, vil Tolletaten på grensen utstede dette. Transitteringsdokumentet er et dokument som gir deg tillatelse til å disponere det utenlandskregistrerte kjøretøyet fra norsk grense til ditt lokale tollsted (bestemmelsestollsted). Hvilket tollsted dette er, blir oppgitt i transitteringsdokumentet.

Hvis kjøretøyet er forsikret, kan du bruke gyldige utenlandske skilter (kjennemerke) frem til ditt lokale tollsted.

Ønsker du å betale merverdiavgiften allerede ved grensepassering, må du undersøke dette direkte med grenseovergangen i forkant.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.