• Skriv ut
  • 1 Midlertidig opphold i Norge

Midlertidig opphold i Norge

Oppholder du deg i Norge midlertidig, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i inntil to år.

Inntil ett år

Skal du oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke om kjøretillatelse. Du må til enhver tid kunne dokumentere at oppholdet ikke overstiger ett år fra innreisetidspunktet. Med innreisetidspunktet menes det tidspunktet du reiser inn til Norge, ikke tidspunktet kjøretøyet blir innført.

Inntil to år

Skal du oppholde deg i Norge i inntil to år, må du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Du må dokumentere at oppholdet ikke blir mer enn to år fra innreisetidspunktet.

Du må søke om midlertidig kjøretillatelse innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt.

For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig, kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før innreisetidspunktet. 

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.