• Skriv ut
  • Ikke familiemessig tilknytning til Norge

Jobber, studerer eller mottar du pensjon/trygd i Norge?

Vi trenger å vite om du har ervervsmessig tilknytning til Norge.

Du har ervervsmessig tilknytning til Norge dersom du arbeider eller følger undervisning ved skole eller universitet her.

Du anses også for å ha ervervsmessig tilknytning til Norge dersom du mottar pensjon eller trygdeytelser her, når disse naturlig kan likestilles med inntekt fra fast arbeid.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.