• Skriv ut
  • Bosatt i Norge

Har du familiemessig tilknytning utenfor Norge?

Du anses å ha familiemessig tilknytning utenfor Norge dersom du

  • bor sammen med ektefelle eller barn under 18 år utenfor Norge, og
  • oppsøker de jevnlig

Hva betyr "jevnlig"?

Med jevnlig mener vi normalt minst én gang per måned.

Hvis det er sjeldnere besøk vil vi foreta en helhetsvurdering av antall besøk og varigheten av disse. Vi vil også ta i betraktning avstanden mellom Norge og hjemlandet.

Har du familie i flere land?

Du kan kun ha familiemessig tilknytning til ett land. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du for eksempel har barn i utlandet og bor sammen med ektefelle og barn i Norge, taler dette for at du har familiemessig tilknytning til Norge.

Hvis du er usikker, kan du kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.