• Skriv ut
  • 1 Midlertidig opphold i Norge

Dersom du skal oppholde deg i Norge midlertidig inntil ett eller to år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy i denne perioden.

Du må til enhver tid kunne dokumentere at ditt opphold ikke vil overstige ett eller to år fra innreisetidspunktet. Med innreisetidspunktet menes det tidspunktet du reiser inn til Norge, ikke det tidspunktet kjøretøyet blir innført til Norge.

For at oppholdet ditt skal regnes som midlertidig, kan du ikke ha oppholdt deg eller vært folkeregistrert i Norge i mer enn 365 dager i løpet av de to siste årene før ditt innreisetidspunkt.

Inntil ett år

Dersom du kan dokumentere at du skal oppholde deg i Norge i inntil ett år, kan du bruke utenlandsregistrert kjøretøy uten å søke om kjøretillatelse.

Inntil to år

Dersom du skal oppholde deg i Norge i inntil to år, må du søke om midlertidig kjøretillatelse for det andre året. Du må søke innen ett år regnet fra ditt innreisetidspunkt. Søknaden sendes ved innlogging på Altinn. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Mer enn to år

Hvis du skal være i Norge i mer enn to år, regnes ikke oppholdet som midlertidig.

 

Vær oppmerksom på:

  • Du må allerede på innreisetidspunktet og gjennom hele oppholdet, kunne dokumentere at du har midlertidig opphold i Norge. Dette betyr for eksempel at du ikke kan være arbeidssøkende på innreisetidspunktet.
  • Dersom din situasjon forandrer seg slik at du anses for å ha fast oppholdssted i Norge, må du utføre eller fortolle kjøretøyet. Det finnes likevel noen unntak for personer med fast oppholdssted i Norge.
  • Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Eksempler på dokumentasjon

• arbeidskontrakt i Norge som er tidsbegrenset
• studieplass i Norge
• papirer som viser at du skal returnere til arbeid i utlandet (for eksempel innvilget permisjonssøknad)
• papirer som viser at du leier ut egen bolig i utlandet (for eksempel utleiekontrakt)

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.