• Skriv ut
  • Fritakene

Du kan i utgangspunktet ikke bruke utenlandsregistrert kjøretøy i Norge, hvis du har fast oppholdssted her.

Det er imidlertid noen unntak fra dette. De fleste tilfellene krever at du må søke Skatteetaten om kjøretillatelse på forhånd.

I disse tilfellene trenger du ikke å søke på forhånd:

  • du har med deg en person i bilen som har gyldig førerkort og er berettiget til å bruke utenlandsregistrert bil i Norge
  • du er ansatt i norsk virksomhet og som ledd i firmaets virksomhet skal hente, levere eller parkere en utenlandsregistrert bil (for eksempel hotellparkering eller lasting/lossing av skip)
  • du skal bruke en norskregistrert bil til å trekke en utenlandsregistrert tilhenger, og dette gjøres ved ervervsmessig transport av varer fra et annet land til steder i Norge eller omvendt
  • bilen skal brukes i forbindelse med organisert bistandsarbeid ved større ulykker og naturkatastrofer

I disse tilfellene må du melde fra eller søke på forhånd:

  • Hvis du leier eller låner bil, må du melde bruken til Skatteetaten elektronisk før bilen innføres til Norge. Dette krever at du har elektronisk ID (ID-porten).
  • For alle andre tilfeller må du søke om kjøretillatelse før bilen innføres til Norge. Du må regne med minimum 14 dager behandlingstid.

Hva gjelder deg?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.