• Skriv ut
  • 1 Demonstrasjonskjøretøy

Personer med fast oppholdssted i Norge kan få tillatelse til å innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert kjøretøy som skal demonstreres eller som er spesialutrustet for demonstrasjon av varer.

Du må søke om slik tillatelse før bilen innføres til Norge.

Søknaden sendes ved innlogging på Altinn. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.