• Skriv ut
  • 1 Firmabil

Jeg skal bruke utenlandsregistrert firmabil

Personer med fast oppholdssted i Norge kan få tillatelse til å bruke utenlandsregistrert firmabil. Du må søke om slik tillatelse før bilen innføres til Norge.

Søknaden sendes ved innlogging på Altinn. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Hvem kan få tillatelse?

Tillatelse kan gis til

  • a) arbeidstaker med fast oppholdssted i Norge, når kjøretøyet er stilt til rådighet av en arbeidsgiver etablert utenfor Norge
  • b) selvstendig næringsdrivende med fast oppholdssted i Norge, når kjøretøyet er stilt til rådighet av en oppdragsgiver etablert utenfor Norge

Vær oppmerksom på at kjøretøy stilt til rådighet av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) ikke anses som stilt til rådighet av en arbeids- eller oppdragsgiver etablert utenfor Norge.

For at tillatelse skal kunne gis, må følgende tre vilkår være oppfylt:

  1. Kjøretøyet må være nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene eller oppdraget.
  2. Kjøretøyet kan ikke brukes i Norge i 183 dager eller mer i løpet av en 12-måneders periode.
  3. Kjøretøyet kan i løpet av 12-måneders perioden ikke brukes mer privat og ervervsmessig i Norge enn ervervsmessig i utlandet, målt i antall i kilometer.

Hvem skal søke?

Det er arbeidstakeren eller den selvstendige næringsdrivende som skal bruke kjøretøyet som må søke om tillatelse.

Dokumentasjon og konsekvenser ved overtredelse

Vi gjør oppmerksom på at de som får kjøretillatelse, til enhver tid må kunne dokumentere at de oppfyller vilkårene. Dersom du har fått tillatelse, og din situasjon forandrer seg slik at du ikke lenger oppfyller vilkårene, plikter du å utføre eller fortolle kjøretøyet. Overtredelse av regelverket medfører plikt til å betale avgifter, og du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Hvordan dokumentere bruken?

Du må oppbevare dokumentasjon for faktisk bruk. Dette kan du gjøre med en kjørebok, der du daglig og fortløpende noterer relevant informasjon. Eksempelvis bør du notere hvor turen starter og slutter, i hvilken forbindelse du kjører og kjørelengde (kilometerstand).

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.