• Skriv ut
  • 1 Flytte fra Norge

Jeg skal flytte fra Norge

Dersom du skal flytte fra Norge, kan du søke om å få midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert kjøretøy i forbindelse med flyttingen.

Kjøretillatelse kan gis for inntil 14 dager. Du må dokumentere flyttingen i form av en flytteattest, arbeidskontrakt eller annen relevant dokumentasjon.

Du må søke om slik tillatelse før bilen innføres til Norge. Søknaden sendes ved innlogging på Altinn. Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.