• Skriv ut
  • 1 Lånebil

Jeg skal bruke utenlandsregistrert lånebil

Personer med fast oppholdssted i Norge kan bruke utenlandsregistrert privatlånt kjøretøy her i inntil 25 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 25 dager kan deles opp.

Du melder fra elektronisk ved å logge inn via ID-porten.

Du kan selv endre opplysningene i meldingen etter at den er sendt inn.

Du må ha med deg bekreftelsen i bilen

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er sendt skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt. Du må ha med deg tillatelsen i bilen.

Hva er privatlånt kjøretøy?

Med privatlånt kjøretøy menes motorvogn som stilles til rådighet for privatpersoner av privatpersoner med eller uten vederlag.

Utenlandsregistrerte utleiekjøretøy anses ikke for å være privatlånt. Det er imidlertid en egen meldingsløsning for slike kjøretøy.

Du må melde fra i forkant

De som skal bruke kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som har lånt kjøretøyet som kan melde bruken til Skatteetaten.

 

Vær oppmerksom på:

  • Innen utløpet av den innmeldte perioden må låntaker gjenutføre kjøretøyet til utlandet

  • Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.