• Skriv ut
  • 1 Leiebil

Jeg skal bruke utenlandsregistrert utleiekjøretøy

Personer med fast oppholdssted i Norge kan bruke utenlandsregistrert utleiekjøretøy her i inntil 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 42 dager kan deles opp.

Du melder fra elektronisk ved å logge inn via ID-porten.

Du kan selv endre opplysningene i meldingen etter at den er sendt inn.

Du må ha med deg bekreftelsen og leiekontrakten i bilen

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er sendt skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt. Du må ha med deg tillatelsen og leiekontrakten i bilen.

Hva er et utleiekjøretøy?

Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom. Dersom leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon, vil kjøretøyet ikke betraktes som et utleiekjøretøy.

Dersom kjøretøyet er stilt til din rådighet av en privatperson, anses det ikke for å være et utleiekjøretøy. Det er imidlertid en egen meldingsløsning for slike kjøretøy.

Du må melde fra i forkant

De som skal bruke kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de personer som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til Skatteetaten.

 

Vær oppmerksom på:

  • Innen utløpet av den innmeldte perioden må du enten gjenutføre bilen eller levere bilen til utleiers representant

  • Hvis du ikke følger regelverket må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.