Vrake bil og andre kjøretøy

 • Skriv ut

Formålet med bestemmelsene i regelverket knyttet til vraking av bil og andre kjøretøy, er å forebygge og redusere miljøproblemer kjøretøy forårsaker når de ender som avfall.

Årsavgift ved vraking av bil

Viktige datoer:

 • 1. januar - 31. januar: Hvis du har mottatt faktura på halv årsavgift for kjøretøyet som er registrert i løpet av desember 2017,slipper du å betale hvis kjøretøyet er vraket innen 30. januar 2018. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften.

Utbetaling av vrakpant

 • Vrakpant utbetales vanligvis 1 - 3 uker etter at kjøretøyet er levert til vraking.
 • Vrakpant utbetales med kroner 3 000 for personbil, varebil, kombinertbil, campingbil, snøscooter og minibuss/buss under 6 meter.
 • Kjøretøyet må ha vært registrert som påskiltet i Statens vegvesens motorvognregister etter 1. januar 1977.

Fra 2018 utvides vrakpantordningen til også å gjelde:

 • Campingvogn - vrakpant kroner 3 000
 • Moped, lett og tung motorsykkel - vrakpant kroner 500
 • Lastebil, tankbil og trekkbil - vrakpant kroner 5 000.

Biloppsamlingsplassene får i den forbindelse utbetalt en driftsstønad for mottak.

Vi gjør oppmerksom på at biloppsamlingsplassene ikke har plikt til å ta imot kjøretøy som har kommet til i den nye vrakpantordningen, da ikke alle har kapasitet eller nødvendig utstyr. Biloppsamlingsplassen bør derfor kontaktes på forhånd, før du leverer f.eks. en lastebil eller en campingvogn til vraking.

Sjekk om du får vrakpant på bilen din.

Vrakmelding

Når du leverer bilen din til en godkjent biloppsamlingsplass, vil du få utstedt en nummerert vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket.

Den som leverer bilen til vraking må fremvise legitimasjon og oppgi nødvendige opplysninger til biloppsamlingsplassen, slik at vrakpant kan utbetales til korrekt mottaker.

Fødselsnummer/ organisasjonsnr. og kontonummer, vil av sikkerhetsgrunner ikke fremkomme på utskrevet vrakmelding.

Bilens siste kjennemerke må kunne dokumenteres med f.eks. vognkort, kvittering for innleverte skilter, eller forsikringspapirer.

Vrakmeldingen oversendes elektronisk fra biloppsamlingsplassen til Skatteetaten, som utbetaler vrakpant til oppgitt pantemottaker og kontonummer. Pantemottakeren behøver ikke å være registrert eier av bilen.

Etter at vrakmeldingen er registrert ved biloppsamlingsplassen kan den ikke omgjøres, og bilen vil bli hugget.

Hvor kan jeg vrake bilen min?

Se oversikt over godkjente vrakplasser

Vraking i utlandet

Vrakpant kan utbetales for norske biler som leveres til vraking ved godkjent biloppsamlingsplass innenfor EØS-området (det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

Dersom du har vraket bilen din i utlandet, kan du sende søknad om utbetaling av vrakpant til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø.

Eller pr. epost

Du må legge ved dokumentasjon på vraking i utlandet og opplyse kontonummer for utbetaling av vrakpant.

Utenlandske vrakmeldinger kan ha forskjellige betegnelser

Eksempel på de mest vanlige er:

 • Sverige: «Skrotningsintyg»
 • Danmark: «Skrotningsattest»
 • Storbritannia: «Certificate of destruction”
 • Tyskland: «Verwertungsnachweis»
 • Frankrike: “Certificat de destruction d`un vèhicule”.

Ved behov for nærmere informasjon kan du kontakte oss på telefonnr. 75 54 66 00, eller pr. epost

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.