Vrake bil

  • Skriv ut

Vraker du kjøretøyet ditt innen gitte frister, kan du slippe eller få redusert årsavgift.

Årsavgift ved vraking av bil

Viktige datoer:

  • 1. januar - 20. mars: Vraker du bilen senest 20. mars, skal du ikke betale årsavgift. Får du faktura for årsavgift, trenger du ikke å betale denne. Har du allerede betalt, vil du få refundert avgiften.
  • 21. mars - 30. juni: Vraker du bilen i perioden fra og med 21. mars (for 2016 er dette 22. mars)  til og med 30. juni, blir halve avgiften refundert. Beløpet blir refundert til den som eide kjøretøyet på vrakingstidspunktet.
  • Vraker du bilen etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.

For kjøretøy som blir registrert for første gang eller som blir registrert på nytt etter å ha vært avregistrert, gjelder andre frister for vraking.

Vrakpant

Vrakpanten er 3 000 kroner i 2017.

Vrakpant utbetales 2 ganger i måneden. Avhengig av hvilken dag bilen ble levert, vil det ta  1 – 3 uker før pengene er på din konto.  

Når utbetales vrakpanten?

Når du vraker bilen din på en godkjent vrakplass, får du vrakmelding som dokumentasjon på at bilen er vraket. Vrakplassen vil sende vrakmeldingen til Skatteetaten, og du får automatisk refundert åravgiften. Utbetalingen skjer som hovedregel en gang per måned.

Hvor kan jeg vrake bilen min?

Se oversikt over godkjente vrakplasser

Ved innlevering av bilen må kjennemerket dokumenteres med f.eks. vognkort, kvittering for innleverte skilter eller forsikringspapirer. 

Kondemnering

Kondemnering er ikke det samme som vraking og gir ingen reduksjon i årsavgiften. Å kondemnere et kjøretøy er å erklære det for ubrukelig. Dette er et forhold mellom deg og forsikringsselskapet ditt, for eksempel ved ulykker og skader.

Vraking i utlandet og feilregistrering

Vrakpant kan utbetales for kjøretøy som vrakes innen EØS-området. Du må dokumentere vraking med vrakmelding fra godkjent vrakplass.

Hvis du skal melde fra om kjøretøy som er vraket i utlandet, kjøretøy som er feilregistrert som vraket, eller har andre henvendelser om vraking, kan du kontakte oss.

Spørsmål?

Hvis du lurer på noe om vraktpant, kan du kontakte oss på telefonummer 75 54 66 00.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.