19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

§ 19-3. Endringer i andre lover


– – –

Generelt om § 19-3

Innføringen av skattebetalingsloven skapte behov for endringer i en rekke andre lover. Se en oversikt med merknader til de enkelte endringene i Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) kap. 28. Også i etterkant av at loven ble vedtatt, har det blitt gjort visse endringer i andre lover i medhold av skattebetalingsloven § 19‑3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.