Merverdiavgiftshåndboken

Publisert: 31.08.2016

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsloven kapittel 9.Justering og tilbakeføring av inngående merverdiavgift

IV Forskriftsfullmakt


9‑9 § 9-9. Forskriftsfullmakt

Departementet kan gi forskrift om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger.

9‑9.1 Forarbeider og forskrifter

9‑9.1.1 Forarbeider
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

9‑9.1.2 Forskrifter
  • FMVA §§ 9‑1‑2, 9‑1‑3, 9‑3‑3, 9‑3‑5, 9‑6‑1, 9‑7‑2 og 9‑8‑1

9‑9.2 Forskriftsfullmakt

Bakgrunnen for en felles fullmaktsbestemmelse i § 9‑9 er at mange paragrafer i lovens kapittel 9 har behov for en forskriftsfullmakt som nevnt. For å unngå for mange gjentakelser og en oppsvulming av lovteksten, er det i § 9‑9 tatt inn en slik fullmakt knyttet til hele kapittel 9. Forskriftsbestemmelsene er omtalt der de materielt sett hører hjemme.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.