Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: A

Avis mv.


  • Sktl. § 5-1, § 5-10

1 Fordel ved fri avis

Fordel ved helt eller delvis fri avis i arbeidsforhold er skattepliktig inntekt. Dette gjelder også for avisansatte når de får avisen brakt hjem. Enkelte ansatte med et spesielt informasjonsbehov vil kunne få flere avisabonnementer av arbeidsgiveren. I disse tilfellene skattlegges normalt bare fordelen med ett abonnement på en dagsavis, selv om alle blir levert hjemme hos vedkommende.Når ansatte med et spesielt informasjonsbehov selv holder abonnement på en dagsavis, kan avisabonnementer som dekkes av arbeidsgiver normalt unntas fra skattlegging.For aksjonærer som ikke arbeider i selskapet behandles fri avis som utbytte.Reglene ovenfor gjelder tilsvarende for abonnement på avis i elektronisk form.

2 Tilgang til avis mv. på arbeidsstedet

Tilgang til avis eller illustrerte blader på arbeidsstedet kan etter nærmere regler anses som velferdstiltak, se emnet «Velferdstiltak», pkt. 3.2.

3 Fradrag for aviskostnader

3.1 Generelt

Kostnader til aviser er normalt en privat kostnad som ikke er fradragsberettiget, se f.eks. LRD 23. april 1992 (Eidsivating) i Utv. 1992/862. Når aviser hovedsakelig holdes for å tjene yrkesinteresser, foreligger fradragsrett for kostnadene. Fradraget går eventuelt inn i minstefradraget.

3.2 Aviser til ansatte

Næringsdrivende som holder aviser for de ansatte har krav på fradrag for kostnader til abonnement.

3.3 Aviser mv. tilgjengelig på arbeidsstedet

Kostnader til aviser, illustrerte blader mv. som kjøpes inn av virksomheten for å legges ut på de ansattes spiserom, på venteværelser mv. er fradragsberettiget.

4 Særlige yrkesgrupper

Om fradrag for aviskostnader for

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.