Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: B

Bil – realisasjon/uttak


  • Sktl. § 5-2, § 9-3 første ledd bokstav a og § 14-44 første, annet og femte ledd.

1 Realisasjon av bil

1.1 Yrkesbil

Realiseres en bil
  • som er yrkesbil og
  • hvor skattleggingen er foretatt med utgangspunkt i bilregnskap,
skal skattyter inntektsføre vederlaget/erstatning ved realisasjon, eventuelt skrive ned beløpet på saldo, se nærmere emnet «Driftsmiddel – avskrivning på/inntektsføring av saldo». Om hva som regnes som realisasjon, se emnet «Realisasjonsbegrepet».Er bilen ikke regnskapsbehandlet, men f.eks. behandlet etter reglene om forenklet overskuddsberegning av mottatt bilgodtgjørelse, skal ingen del av vederlaget, gevinst eller tap, tas i betraktning ved inntektsfastsettingen.

1.2 Privatbil

For bil som er brukt privat og ikke er yrkesbil, se emnet «Bil – fradrag for bilkostnader», skal ingen del av vederlaget, gevinst eller tap, tas i betraktning ved inntektsfastsettingen. Bilen anses i slike tilfeller som privat løsøre, jf. sktl. § 9-3 første ledd bokstav a. Dette gjelder selv om skattyteren har fått fradrag for kostnader vedrørende bruk av bilen til yrkeskjøring, når fradraget er gitt etter reglene for privatbil brukt noe i yrket (fradrag etter kilometersats).Er bilen ikke brukt privat, er gevinst skattepliktig/tap fradragsberettiget selv om den ikke er yrkesbil. Dette kan særlig være aktuelt ved kjøp av biler for salg.

2 Uttak

Dersom vederlag ved salg av bilen ville vært skattepliktig, kan det også foreligge skatteplikt hvis bruken av bilen endrer karakter slik at bilen må anses som uttatt av yrket eller bilen gis bort, se emnet «Uttak av formuesobjekter og/eller tjenester».

3 Overgang fra regnskapsfastsetting til forenklet overskuddsberegning av bilgodtgjørelse

Ønsker skattyteren for samme bil å gå over fra regnskapsfastsetting til forenklet overskuddsberegning av bilgodtgjørelse, eventuelt med skattefritt overskudd, må skattyteren godta at reglene om uttak brukes tilsvarende ved overgangen. Det gis ikke tapsfradrag i slike tilfeller fordi bilen ikke er realisert (tapet er ikke endelig konstatert).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.