Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: F

Fritidsbåter


  • Sktl. § 4-20 første ledd bokstav b, § 9-3 første ledd bokstav a og § 9-4 første ledd.
  • Takseringsreglene § 1-1-5 og § 1-1-6.

1 Formuen

1.1 Verdsetting av lystfartøy

Fritidsbåt med antatt salgsverdi (medregnet motor og fast utstyr) på kr 50 000 (2016) eller høyere, regnes som lystfartøy, jf. takseringsreglene § 1-1-5.Formuesverdien settes i utgangspunktet til 75 % av forsikringssummen. Dersom båten ikke er forsikret, settes verdien til antatt salgsverdi.

1.2 Verdsetting av andre fritidsbåter

Om verdsetting av fritidsbåter med antatt salgsverdi under kr 50 000 (2016), se emnet «Innbo og løsøre», pkt. 1.1.4.

2 Gevinst og tap ved salg

Gevinst ved salg av fritidsbåt som hovedsakelig er brukt privat, er skattefri, jf. sktl. § 9-3 første ledd bokstav a. Tilsvarende er tap ikke fradragsberettiget, jf. sktl. § 9-4 første ledd.

3 Vederlagsfri bruk av fritidsbåt tilhørende arbeidsgiver/eget aksjeselskap

Vederlagsfri bruk av fritidsbåt tilhørende arbeidsgiver/eget aksjeselskap er skattepliktig inntekt. Det samme gjelder vederlagsfri bruk for deltaker i selskap med deltakerfastsetting. Fordelen skal settes til hva det ville koste å leie tilsvarende båt. Om fastsetting av fordelen når leieverdien er vesentlig lavere enn de totale kostnadene ved fritidsbåten, se emnet «Bolig – fri bolig», pkt. 2.2. Tilgang til mindre båt i tilknytning til bedriftshytte vil imidlertid kunne anses som et rimelig velferdstiltak.

4 Utleie av fritidsbåt

Om utleie av fritidsbåt, se emnet «Innbo og løsøre».

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.