Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: S

Sluttvederlag


  • Lov 18. desember 2015 nr. 115 VII

1 Bestemmelsen opphevet

Bestemmelsen i sktl. § 5-15 første ledd bokstav a om skattefrihet for visse sluttvederlag er opphevet med virkning for sluttvederlag som utbetales fra og med 1. januar 2016.

2 Overgangsregler

Det er i lov 18. desember 2015 nr. 115 gitt overgangsregler. Av disse framgår at arbeidstakere som før 1. januar 2016 oppfylte vilkårene for å motta sluttvederlag i henhold til overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere, har rett til å få sluttvederlaget utbetalt skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 1 slik denne lød før lovendringen. Dette gjelder også om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016.Tilsvarende har arbeidstakere som før 1. januar 2016 har inngått avtale med sin arbeidsgiver om utbetaling av tilleggssluttvederlag, rett til å få tilleggssluttvederlaget utbetalt (delvis) skattefritt etter § 5-15 første ledd bokstav a nr. 2 slik denne lød før lovendringen. Dette gjelder også om utbetalingen skjer etter 1. januar 2016.Om de tidligere reglene for skattemessig behandling av sluttvederlag, se Lignings-ABC 2015/2016.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.