Skatte-ABC 2017

Publisert: 13.09.2017

  • Skriv ut


Innhold: T

Tidfesting – allment


  • Sktl. kap. 14.
  • FSFIN kap. 14.

1 Oversikt

Reglene om i hvilket år ulike inntekter og kostnader skal tas til inntekt/fradras, kalles tidfestingsregler.Skatteloven har følgende to sett med regler for tidfesting av inntekter og kostnader:I tillegg er det særregler for enkelte inntekts- og kostnadstyper. Disse særreglene er behandlet i ulike emner i Skatte-ABC. For eksempel er saldoavskrivningsreglene behandlet i emnene om driftsmidler, reglene om tømmerkonto for skogbruk er behandlet i emnet «Skogbruk», mens reglene om betinget skattefritak er behandlet i emnet «Betinget skattefritak».Hvilke regler som gjelder for tidfestingen, må i prinsippet vurderes særskilt for hver enkelt inntekt og kostnad. Et skattesubjekt vil ofte ha inntekter og/eller kostnader som følger ulike regler for tidfesting. En lønnstaker skal for eksempel følge kontantprinsippet for lønn og renter av gjeld til Lånekassen, og realisasjonsprinsippet for renter av annen gjeld.Reglene om tidfesting gjelder både ved fastsetting av alminnelig inntekt og personinntekt.Om forholdet mellom tidfesting og innvinning i forbindelse med realisasjon, se emnet «Realisasjonsbegrepet», pkt. 2.2.

2 Inntektsperioden

2.1 Generelt

Inntektsperioden (-året) er normalt 12 måneder. Inntektsperioden kan være kortere, f.eks. ved overgang til nytt regnskapsår for årsregnskapspliktige, men aldri lengre. Inntektsperioden følger i alminnelighet kalenderåret.Om inntektsperioden for personlige skattytere som flytter til eller fra Norge i løpet av året, se emnet «Utland – skattemessig bosted», pkt. 5.

2.2 Avvikende regnskapsår

Om avvikende regnskapsår, se emnet «Tidfesting – realisasjonsprinsippet», pkt. 11.2.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.