Takseringsreglene for 2015

Skattedirektoratets meldinger Publisert: 10.11.2015

  • Skriv ut

Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2015.

Fastsatt av Skattedirektoratet 6.11. 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 7-1 og Finansdepartementets delegeringsvedtak av 22. januar 1982.

Vedlegg

Takseringsreglene for 2015

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.