Merverdiavgiftsloven § 70 - avslag på søknad om avgiftsfritak for omsetning av tjenester som gjelder tilgang til ekektroniske fullversjonutgaver av aviser over internett (PDF-versjoner)

Prinsipputtalelser Publisert: 24.05.2005

  • Skriv ut

Finansdepartementet avslo i vedtak av 21. april 2005 søknad fra Mediebedriftenes Landsforening om avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 70 for omsetning av tjenester som gjelder tilgang til elektroniske fullversjonsutgaver av aviser over internett (pdf-versjoner).

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.