Hvordan søker du om bindende forhåndsuttalelser?

  • Skriv ut

Innhold

Hva kan man få en bindende forhåndsuttalelse om?

Du kan bare be om uttalelse om:

  • Egne skatte- eller avgiftsforhold 
  • Norsk skatte- og avgiftslovgivning inkludert Svalbard 
  • Framtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon som ennå ikke er satt i verk.

Ordningen skal avklare løsninger i konkrete saker på ulike rettsspørsmål i skatte- og avgiftslovgivningen. Spørsmål som bare knytter seg til ren verdsetting og skjønnsutøvelse vil ikke bli behandlet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.