Høring - endring av særavgiftsforskriften - endring i vilkårene for fritak fra grunnavgift på mineralolje som benyttes til høsting av tang og tare

  • Skriv ut

Høringen gjelder forslag om innføring av et nytt vilkår for rett til refusjon av mineralolje som benyttes i fiske- og fangstfartøy ved høsting av tang og tare, ved at det legges til grunn et krav om egenerklæring. Kravet om registrering i særskilt fartøytypekode foreslås fjernet.

Direktoratet ber om høringsinstansenes merknader innen 31. januar 2017.

Høringsinnspillene sendes til:

skattedirektoratet@skatteetaten.no

Skattedirektoratet
Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.