Høring: Flypassasjeravgift

Høringer Publisert: 07.01.2016

  • Skriv ut

Toll- og avgiftsdirektoratet foreslår på vegne av Finansdepartementet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) som følge av Stortingets vedtak 14. desember 2015 om flypassasjeravgift. Høringsfristen er 21. februar 2016.

Vi viser til vedlagte høringsnotat og ber om høringsinstansenes merknader innen 21. februar 2016. Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater/enheter.

Høringsinnspillene bes sendt til:

Skattedirektoratet, Rettsavdelingen - Særavgiftsseksjonen
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Forvaltningsansvaret for denne typen avgifter er overført til Skatteetaten med virkning fra 1. januar 2016.

Høringssvar

Høringsbrev, - notat og -liste

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.