Aksjonærregisteroppgaven

Skjema Gjelder for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker med egenkapitalbevis, skal hvert år levere en aksjonærregisteroppave til Skatteetatens aksjonærregister. I registeret samles informasjon om alle hendelser og transaksjoner i selskapene. 

Opplysninger fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å produsere og sende ut Aksjer og egenkapitalbevis til aksjonærene. Oppgaven skal hjelpe aksjonærene til å levere rett selvangivelse. Den danner også grunnlag for forhåndsutfylling av skattepliktige beløp i skattemeldingen. 

Selskapene er fritatt innrapporteringsplikten når Verdipapirsentralen (VPS) står for innrapporteringen. Da står VPS for innrapporteringen. Boligaksjeselskap skal ikke levere oppgaven.

Ikke godkjent = konsekvenser for selskapets aksjonærer

Blir Aksjonærregisteroppgaven ikke godkjent, vil Skatteetaten mangle grunnlag for å sende ut oppgaven Aksjer og egenkapitalbevis til selskapets aksjonærer.

Dette innebærer at skattepliktige beløp ikke blir forhåndsutfylt på aksjonærenes skattemeldinger. Slike aksjonærer har ikke leveringsfritak for skattemeldingen, og må i tillegg levere oppgaven Aksjer og fondsandeler (RF-1059).

Du må levere innen fristen

Om du ikke leverer opplysninger i tide, må du betale et beløp for hver dag inntil du har levert.

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.