Avskrivning

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

RF-1084 skal fylles ut og leveres som vedlegg til skattemeldingen eller selskapsoppgave av alle som ved ligningen krever fradrag for avskrivning på driftsmidler.

RF-1084 skal fylles ut selv om det ved realisasjon eller uttak oppstår negativ saldo i gruppe a, b, c,  d eller j.

Skattedirektoratet har på bakgrunn av henvendelser om forståelsen av overgangsreglen i FSFIN § 14-41-1 gitt følgende uttalelse 19. april 2010

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Rettledning for utfylling

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.