Lønns- og pensjonskostnader

Skjema Gjelder for inntektsåret 2017

  • Skriv ut

Du skal fylle ut og levere RF-1022 hvis du har utbetalt lønn eller andre opplysningspliktige ytelser og du er bokføringspliktig etter lov eller etter forskrift. Også offentlige etater og institusjoner skal levere skjema.

Dette skjemaet er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. 

Skattepliktige virksomheter leverer RF-1022 som vedlegg til skattemelding eller selskapsoppgave. Offentlige etater og skattefrie institusjoner leverer skjemaet på papir til skattekontoret innen 31. mai året etter inntektsåret.

Hensikten med RF-1022 er å avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. De innrapporterte utbetalingene fremgår av "A07 Avstemmingsinformasjon for år 2017". 

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.