Lønns- og trekkoppgave for 2014

Skjema Gjelder for inntektsåret 2014

  • Skriv ut

Oppgaven opplyser om utbetalt lønn og ytelser, og hva som er trukket i skatt og avgifter for hver ansatt. Opplysningene legges til grunn i arbeidstakers forhåndsutfylte selvangivelse.

Alle opplysninger som rapporteres til Skatteetaten må være korrekte for at disse skal bli lagt til grunn på den enkeltes likning.

Utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Ved utfylling og innlevering av lønns- og trekkoppgaver skal Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver legges til grunn.

For å innrapportere lønns- og trekkoppgaver på en korrekt måte, bruk Lønns-ABC.

Følgende er viktig å huske/kontrollere:

  • Alle arbeidstakere er identifisert med fullstendig fødsels- og personnummer
  • Ansettelsesperiode må være korrekt utfyllt

Forenklet oppgjørsblankett

Arbeidsgivere som benytter skjemaet Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049) eller Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (RF-1062) benytter en forenklet innrapporteringsordning og skal ikke levere lønns- og trekkoppgave.

Elektronisk levering via Altinn

Vi anbefaler at du bruker Altinn ved innrapportering av lønns- og trekkoppgaven. Skattedirektoratet har som mål å erstatte dagens innsending på disketter, CD og DVD med Altinn senest innen 2015 når a-meldingen  blir innført.  Fra inntektsåret 2015 vil a-meldingen erstatte blant annet lønns- og trekkoppgaven. A-meldingen skal leveres elektronisk via Altinn.

Du kan innrapportere via Altinn enten ved overføring fra datasystem (lønnssystem/sluttbrukersystem) som har utviklet grensesnitt mot Altinn, eller ved manuell registrering av lønns- og trekkoppgaver direkte i portalen på altinn.no

Ved levering via Altinn anbefaler  vi at hver leveranse ikke inneholder mer enn 1000 oppgaver (underskjema). Arbeidsgivere med flere enn 1000 oppgaver kan levere lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, dersom de finner det problematisk å levere via Altinn.

Kopi til arbeidstaker

Arbeidsgiver må skrive ut og sende en papirkopi av lønns- og trekkoppgaven til arbeidstaker innen 1. februar 2015.

Leverer du lønns- og trekkoppgavene via Altinn, har du mulighet til å skrive ut lønns- og trekkoppgaver etter at oppgavene er signert og levert via Altinn. Brukere med lønnssystem bør ta kontakt med sin leverandør for å undersøke om det er mulig å skrive ut lønns- og trekkoppgaver til de ansatte fra lønnssystemet.

Hjelp til innlogging?