Lønns- og trekkoppgave

Skjema Gjelder for inntektsåret 2015

  • Skriv ut

A-meldingen har erstattet blant annet lønns- og trekkoppgaven. 

I januar 2016 skal arbeidsgiver gi arbeidstakerne en sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk for inntektsåret 2015, men den vil ikke være helt lik den gamle lønns- og trekkoppgaven.

Hvilke opplysninger skal arbeidsgiver gi inntektsmottaker?

Arbeidsgiverne og andre som utbetaler lønn o.l. rapporterer fra 2015 opplysninger til blant annet Skatteetaten i den nye a-meldingen. De leverer ikke lenger lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt, siden rapporteringen er månedlig.

Sammenstilling av opplysninger til arbeidstaker

Arbeidstakerne og andre inntektsmottakere skal likevel ha en årlig sammenstilling over lønn, ytelser, godtgjørelser eller pensjon de har fått utbetalt, og denne må arbeidsgiver/utbetaler lage til hver enkelt.

Fristen for å sende ut sammenstillingen til inntektsmottakerne er 1. februar i året etter inntektsåret.

Innhold i sammenstillingen

Sammenstillingen skal inneholde summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepengegrunnlag og forskuddstrekk. Den skal også ha med ansattnummer eller lignende.

Ulik utforming

Mens lønns- og trekkoppgaven var et offentlig skjema, er det opp til den enkelte arbeidsgiver å bestemme hvordan sammenstillingen skal utformes. Har man flere arbeidsgivere, kan det være at utseende på sammenstillingene blir litt forskjellig, men innholdet skal være det samme.

Lønnssystemleverandørene kan svare på hvordan man lager sammenstillingen fra lønnssystem.

For arbeidsgivere uten lønnssystem, er det lagt ut eksempler og mer informasjon hos Altinn.

 

For å melde inn endring eller i retting lønns- og trekkoppgaven for inntektsåret 2014 eller tidligere kan du fremdeles benytte disse skjemaene:

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.