Viktig endring: Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer på skatteetaten.no/mva-melding.

 

Merverdiavgiftsoppgaven

Skjema

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsoppgaven (mva-oppgaven/omsetningsoppgaven) skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.

Hvis du skal rapportere for 2017, skal du benytte Mva-meldingen for alminnelig næring.

Du har plikt til å levere merverdiavgiftsoppgaven elektronisk.

Du kan også sende inn oppgaven fra ditt økonomisystem. Se oversikten over systemer som kan levere skjema til Altinn.

 

Hjelp til innlogging?

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.