Viktig endring: Fra 2017 erstattes omsetningsoppgaven av mva-meldingen. Merverdiavgift ved import av varer skal innberettes i mva-meldingen. Systemer og rutiner berøres. Les mer på skatteetaten.no/mva-melding.

 

Skatteetatens tjenester i Altinn vil ikke være tilgjengelig mellom fredag 9.12. kl. 20.00 og søndag 11.12. kl. 13.00 på grunn av planlagt vedlikehold i Altinn.

Merverdiavgiftsoppgaven

Skjema

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsoppgaven (mva-oppgaven/omsetningsoppgaven) skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.


Du har plikt til å levere merverdiavgiftsoppgaven elektronisk.

Du kan også sende inn oppgaven fra ditt økonomisystem. Se oversikten over systemer som kan levere skjema til Altinn (nederst på siden). 

Hjelp til innlogging?