Merverdiavgiftsoppgaven

Skjema

  • Skriv ut

Merverdiavgiftsoppgaven (mva-oppgaven/omsetningsoppgaven) skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.


Du har plikt til å levere merverdiavgiftsoppgaven elektronisk.

Du kan også sende inn oppgaven fra ditt økonomisystem. Se oversikten over systemer som kan levere skjema til Altinn (nederst på siden).