Næringsoppgave 1

Skjema Gjelder for inntektsåret 2014

  • Skriv ut

Næringsoppgave 1 skal leveres som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave av enkeltpersoner, ANS/DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 

Næringsoppgave 1 er en del av selvangivelsen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Om du ikke leverer selvangivelsen elektronisk, men på papir, kan du bruke dette skjemaet. Se Informasjon om fjorårstall i Næringsoppgave 1.

Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave. Du kan lese om dette i Starthjelp for næringsdrivende, del 2.