Næringsoppgave 1

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsoppgave 1 skal leveres som elektronisk vedlegg til skattemeldingen eller selskapsmeldingen av enkeltpersoner, ANS/DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven. 

Næringsoppgave 1 er en del av skattemeldingen. Det betyr at du logger inn og fyller det ut elektronisk. Se Informasjon om fjorårstall i Næringsoppgave 1

Næringsdrivende som ikke hadde noen aktivitet i 2016 må likevel levere en blank Næringsoppgave 1.

Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave. Du kan lese om dette i Starthjelp for næringsdrivende.

Er du næringsdrivende må du levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Rettledning for utfylling