Næringsoppgave 1

Skjema Gjelder for inntektsåret 2013

Næringsoppgave 1 skal leveres som vedlegg til selvangivelse eller næringsoppgave av enkeltpersoner, ANS/DA og samvirkeforetak mv. som driver virksomhet uten å være årsregnskapspliktige etter regnskapsloven, men som har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Har virksomheten årsregnskapsplikt etter regnskapsloven, skal du levere Næringsoppgave 2 i stedet for Næringsoppgave 1.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) med brutto driftsinntekter på kr 50 000 eller lavere i året, er fritatt fra å levere næringsoppgave. Du kan lese om dette i Starthjelp for næringsdrivende, del 2.

Skal du levere selvangivelsen elektronisk?

Da trenger du ikke skrive ut og sende inn skjemaet. Du finner det integrert i den elektroniske leveringsløsningen.