Tredjepartsopplysninger - gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn skal levere opplysninger til Skattedirektoratet om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag.

Det er kun godkjente organisasjoner som skal sende inn tredjepartsopplysninger over mottatte gaver. Elektronisk innrapportering av opplysningene er et krav for at giveren skal få fradrag.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer:

Hvis du ikke har noen av disse rollene må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter, ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du en kvittering fra Altinn i Min meldingsboks. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgavene er sendt.
 
Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en tilbakemelding fra Skatteetaten i Min meldingsboks. Tilbakemeldingen viser status på leveransen.


Har dere ikke mottatt gaver i løpet av året?

Vi må likevel få beskjed. Du kan registrere at organisasjonen ikke har oppgaver å levere i Altinn-skjemaet.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)
E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.