Oppgave over kjøp fra primærnæring - frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord og hagebruk)

Skjema Gjelder for inntektsåret 2016

  • Skriv ut

Næringsdrivende som utøver næring ved å kjøpe og omsette landbruksprodukter, plikter å gi opplysninger om all omsetning med produsentene.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer:

Hvis du ikke har noen av disse rollene må du få en annen person i virksomheten til å delegere den til deg. I Altinn kan man administrere roller og rettigheter, ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du kvittering fra Altinn i Min meldingsboks. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgaven er sendt.

Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en kvittering fra Skatteetaten i Min meldingsboks. Denne kvitteringen viser status på leveransen.

Kontakt oss

For spørsmål om innrapportering av tredjepartsopplysninger: 

E-post: grunnlagsdata@skatteetaten.no 
Telefon: 800 80 000 (tastevalg 4-3-1)

Vennligst oppgi organisasjonsnummer ved henvendelser til oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.