Melding om lønnet arbeid i hjemmet

Skjema

  • Skriv ut

Meldingen brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når en privatperson engasjerer en annen privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen passer godt når privat arbeidsgiver har enkeltutbetalinger for arbeid i tilknytning til egen bolig eller fritidsbolig og for barnepass i barnets hjem.

Ved elektronisk innsending gjennom Altinn, får du en kvittering som blant annet inneholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Du kan også laste ned papirskjema på Altinn. Meldingen må kopieres i tre eksemplarer. Ett eksemplar sendes til a-meldingen på Hamar, ett eksemplar gis til arbeidstaker og ett eksemplar må du selv ta vare på.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til skatteoppkrever i din bostedskommune.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.