Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon

Skjema

  • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Forenklet a-melding brukes som en del av den forenklede oppgjørsordningen når veldedig eller almennyttig institusjon eller organisasjon engasjerer en privatperson til arbeidsoppdrag.

Ordningen kan bare benyttes for lønnsutgifter som ikke inngår i næringsvirksomhet og når samlede lønnsutgifter for slikt arbeid ikke ventes å overstige 700 000 kroner i løpet av året, og bare for lønnsutbetalinger opp til 70 000 kroner per ansatt.

Når meldingen er utfylt og innsendt og forskuddstrekket er innbetalt, har institusjonen eller organisasjonen som arbeidsgiver oppfylt sine plikter overfor skattemyndighetene.

Ved elektronisk innsending får du en kvittering som blant annet innholder kontonummer og KID-nummer som skal brukes ved innbetaling til skatteoppkreveren.

Ved innbetaling av foretatt forskuddstrekk må du oppgi KID-nummer. KID-nummer kan du lage her. Her finner du også kontonummeret til den enkelte skatteoppkrever.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.