Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Skjema

  • Skriv ut

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skatteoppkrever eller Skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.