Meld inn opplysninger for beregning av skattemessig formuesverdi på boligeiendommer

Skjema

  • Skriv ut

Her kan du melde inn nødvendige opplysninger for formuesverdsettelse av boligeiendommene du var eier av per 31. desember i inntektsåret.

Fyll inn opplysninger om primærareal/boareal, boligtype, byggeår og boligeiendommens adresse i skjemaet. Dette gir grunnlag for å fastsette ny formuesverdi på boligeiendommen din.

Det er regler i skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd om fastsettelse av formuesverdier på boligeiendommer. Reglene gjelder ikke for fritidsboliger, våningshus på gårdsbruk og boligeiendommer som ligger i utlandet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.